Notár Mária Nagyová Notársky Úrad Štúrovo

JUDr. Peter Boldizsár, notár

Notársky úrad Štúrovo

poskytovanie notárskych služieb

tel.: 036/7784207
email: peter.boldizsar@notar.sk

adresa kancelárie:
Hlavná 59
943 01 Štúrovo
1. poschodie nad VÚB bankou,
vchod z dvora

Aktuality

Od 1.3.2015 vykonáva funkciu notára so sídlom v Štúrove JUDr. Peter Boldizsár.
www.notarkomarno.sk

Všeobecné elektronické podanie nájdete na http://podanie.gov.sk

Zabezpečenie elektronickej komunikácie s príslušnou Správou katastra, Obchodným registrom a odborom Živnostenského podnikania a klientom okrem cesty na príslušné úrady ušetriť 50% na správnych a súdnych poplatkoch. >>